Internet prezentacija Logman doo

Internet prezentacija Logman dooNOVO!

Internet prezentacija Logman d.o.o. počinje sa radom. Na ovoj stranici http://www.logman.rs/sr/blog  ćete moći da pročitate informacije o interesantnim temama iz oblasti logistike, pročitate novosti u vezi sa postojećim i novim uslugama koje je moguće realizovati na lokalnom i globalnom logističkom tržištu, kao i bliže informacije o postojećim i novim tehnologijama koje se primenjuju u realizaciji transportno-logističkih usluga.Nazad