Avionski transport

avio_trasnsportUz višegodišnju saradnju sa našim pouzdanim partnerima i razvijenom mrežom agenata možemo ponuditi uslugu avionskog transporta robe širom sveta. U cilju ispunjavanja zahteva klijenata, dostava pošiljke u što kraćem roku između udaljenijih destinacija po što povoljnijim cenama, nudimo objedinjenu uslugu „od vrata do vrata” koja obuhvata: obradu dokumentacije, preuzimanje pošiljke od pošiljaoca, organizaciju avio transporta, obavljanje svih uvoznih/izvoznih carinskih formalnosti, praćenje pošiljke i obaveštavanje klijenta o prispeću i dostavi, distribuciju na adresu primaoca, po zahtevu i osiguranje robe.

Na osnovu zahteva klijenta, uvek savetujemo i nudimo optimalna rešenja (način pakovanja radi sigurnog i pouzdanog transporta, utvrđivanje maksimalnih dimenzija i težine pošiljke i sl), koja zavise od željenih destinacija i samih avio kompanija. Napominjemo da troškovi avio transporta zavise od težine i zapremine pošiljke, na osnovu čijeg odnosa se obrazuju obračunski parametri i formira cena prevoza.