Drumski transport

Drumski transport predstavlja ključni način povezivanja proizvođača i krajnjih potrošača. Zahvaljujući velikoj fleksibilnosti drumski transport korisnicima pruža mogućnost povezivanja bez obzira gde su locirani. Kamioni su najčešće jedini način da se izvrši transport između fabrika, robno transportnih centara, prodavnica i potrošača. Organizacija transporta kamionima često predstavlja izazov jer podrazumeva poštovanje velikog broja zahteva klijenata, a sve u cilju pravovremene i efikasne isporuke robe.

Prema načinu organizacije kamionskog transporta razlikuju se:

Međunarodni drumski transport
Unutrašnji drumski transport