Brodski transport

Brodski transport predstavlja najekonomičniji način transporta robe. Koncept brodskog transporta je baziran na iskorišćenju vodenih puteva (okeana, mora, jezera, reka, kanala) koji omogućavaju da brodovi kao prevozna sredstva sa najvećim pojedinačnim kapacitetom, jeftino prevezu veliku količinu robe, na velikim udaljenostima.

Postoji nekoliko vrsta brodova za transport robe:

  • Brodovi za prevoz generalnog tereta (raznovrsnog nestandardnog tereta);
  • Brodovi za prevoz rasutog tereta;
  • Brodovi isključivo za prevoz kontejnera;
  • Delimično kontejnerski brodovi (delom kontejnerski/delom brodovi za generalne terete ili delom kontejnerski/delom brodovi za rasute terete);
  • Ro-Ro brodovi namenjeni za prevoz vozila;
  • Tankeri;
  • Brodovi za prevoz tečnih gasova;
  • Brodovi za prevoz hemikalija;
  • Barže, tegljači…

Logman doo efikasno realizuje brodski prevoz na raznim relacjama. Na osnovu Vašeg upita razmotrićemo optimalno rešenje i dostaviti Vam adekvatnu ponudu.

Kontejnerski brodovi su u drugoj polovini XX veka postali jedan od osnovnih pokretača globalizacije svetskog tržišta. Najveći deo pošiljki u međukontinentalnom transportu se prevozi kontenerskim brodovima. Broj kontenera koji se koriste u globalnom tansportu je prešao broj 100 miliona.

Kontejnerski transport je zasnovan na revolucionarnoj ideji Malkoma McLeana, američkog vozača kamiona čiji je cilj bio da se skrate vremena utovara i istovara brodova i manipulacija delimičnih pošiljki, uvođenjem izmenljivih transportnih sudova. Najčešće korišćen transportni sud je kontejner. Postoji više vrsta kontejnera po dimenziji, obliku, načinu primene ali najupotrebljivaniji su stadardni ISO kontejneri od 20 i 40 stopa. Prema broju korisnika jednog kontejnera na jednoj plovidbi kontejnerski transport delimo na dva osnovna tipa: