ČARTERING

Čartering predstavlja posredovanje pri zaključivanju ugovora između unajmitelja i brodara u transportu rasutih, tečnih, generalnih, vangabaritnih i specijalnih tereta u rečnom i morskom transportu. Transport se vrši smohotkama  i baržama  u rečnom transportu, a brodovima  u morskom.


Logman doo efikasno realizuje sledeće aktivnosti:

  • Rečni transport na Dunavu, Savi, Tisi i Dravi, uključujući pravac Rajna-Majna-Dunav;
  • Morski transport, kombinovani transport more-reka kao i reka-more sa prekrcajem u ukrajinskoj ili rumunskoj luci;
  • Transport obavljamo na osnovu ugovora za pojedinačna putovanja, konsekutivna putovanja i vremenskog najma tj. godišnjih i višegodišnjih ugovora;
  • Poslove obavljamo u ime i za račun domaćeg i stranog nalogodavca;
  • Prilikom zaključivanja kupoprodajnog ugovora vršimo tumačenje transportnih klauzula;
  • U toku realizacije transporta vršimo kontrolu ukrcaja/iskrcaja;
  • Vršimo permanentno praćenje robe u transportu od početka ukrcaja do kraja iskrcaja i redovno informišemo klijenta o statusu pošiljke;
  • Na Vaš zahtev vršimo informisanje o trenutnoj situaciji na rečnom i pomorskom tržištu brodskog prostora;
  • Sveobuhvatno osiguranje (All Risk) pošiljke na celoj relaciji, na Vaš zahtev;
  • U mogućnosti smo da pružimo pravni konsalting, na Vaš zahtev.