TRANSPORT PUNIH KONTEJNERA

Transport punih kontejnera (FCL) obuhvata čitav niz aktivnosti od ugovaranja zakupa prostora na kontejnerskom brodu sa brodarom, koordinacija isporuke praznog kontejnera na mesto utovara, organizacija popunjavanja teretnice, organizovanje izvoznog carinjenja, predaje napunjenog kontejnera agentu brodara na kontejnerskom terminalu u luci isporuke, praćenje kretanja broda do luke iskrcaja, organizacija istovara kontejnera, izrada carinske dokumentacije za dalju otpremu, organizacija kopnenog transporta (drumskog ili železničkog) do krajnjeg mesta isporuke.

Za utovar punih kontejnerskih pošiljki najčešće se koriste 20ft/40ft/40HQ kontejneri.

U zavisnosti od ugovorenog pariteta  preuzimanja ili isporuke pošiljke koju ste ugovorili sa Vašim inopartnerom, a na osnovu prihvaćene ponude koju smo Vam dostavili, Logman doo preuzima obeveze koje pripadaju našim klijentima i profesionalnom pristupom organizuje transporte Vaših kompletnih kontejnerskih pošiljki.


Karakteristike:

 • Najekonomičniji način transporta pošiljki iz prekookeanskih i prekomorskih zemalja;
 • Najviše se koristi za prevoz velikih pošiljki koje nemaju fiksne termine prijema, koje mogu da trpe višenedeljno vreme putovanja i gde je niži trošak transporta je važniji od troška čuvanja zaliha;
 • Vreme trajanja transporta za kompletne utovare je 2 do 5 nedelja od momenta utovara, zavisno odaljenosti;
 • Mogućnost praćenja kretanja pošiljke samo u ključnim tačkama puta (datum utovara, datum otpreme, datum stizanja u luku pretovara na dugi brod, datum istovara u luci krajnje isporuke). Ne postoji mogućnost upravljanja kretanjem broda koji prevozi pošiljku.

Logman doo efikasno realizuje sledeće aktivnosti:


 • Ugovaranje zakupa kontejnera i datuma otpreme – bukin;
 • Isporuku kontejnera na mesto utovara;
 • Preuzimanje napunjenog kontejnera sa mesta utovara i otpremu do kontejnerskog terminala luke otpreme;
 • Učestvovanje u sprovođenju carinskih procedura u skladu sa ugovorenim obavezama;
 • Utovar i otpremu kontejnera u luci otpreme;
 • Praćenje kontejnera do krajnje luke istovara;
 • Istovar kontejnera i obavljanje carinskih procedura u luci istovara;
 • Utovar kontejnera na kontejnersku šasuju drumskog prevoznog sredstva odnosno vagon za dalju otpremnu ka krajnjem mestu uvoznog carinjenja i isporuke;
 • Informisanje o statusu i prispeću Vaše pošiljke;
 • Sveobuhvatno osiguranje (All Risk) pošiljke na celoj relaciji, na osnovu Vašeg naloga;
 • Mogućnost organizacije dodatnih pratećih aktivnosti i usluga: carinsko posredovanje, pretovar robe, lokalna distribucij.