Puni utovari

Puni kamionski utovari (Full Truck Load - FTL), podrazumevaju angažovanje kompletnog transportnog sredstva (šlepera, prikoličara, solo kamiona, kombija) samo za pojedinačnu pošiljku. Po završenom utovaru vozila, preuzimanja dokumentacije (CMR, faktura, prateća dokumentacija) i sprovođenja izvoznih carinskih procedura, vozilo se upućuje direktno ka graničnom prelazu ulaska u carinsku teritoriju zemlje uvoza. Po obavljenom postupku sprovođenja graničnih carinskih procedura, vozilo se upućuje na mesto uvoznog carinjenja, nakon čega se istovara na predviđenom mestu istovara po nalogu primaoca.

Karakteristike:

  • Najkraće tranzitno vreme transporta;
  • Maksimalna mogućnost praćenja i kontrole kretanja pošiljke;
  • Najviše se koristi za prevoz masovnih pošiljki, pošiljki koje zahtevaju kratko vreme isporuke, pošiljki za koje je trošak čuvanja zaliha manje važan od troška transporta.


Logman doo efikasno realizuje sledeće aktivnosti:

  • Angažovanje svih vrsta vozila, prema zahtevu klijenata za sve destinacije koje imaju mogućnost realizacije drumskog transporta;
  • Učestvovanje u sprovođenju carinskih procedura u skladu sa ugovorenim obavezama;
  • Praćenje vozila i blagovremeno informisanje o statusu i prispeću Vaše pošiljke;
  • CMR osiguranje kao i mogućnost dodatnog ALL Risk osiguranja robe u transportu, na Vaš zahtev;
  • Mogućnost organizacije dodatnih pratećih aktivnosti i usluga: carinsko posredovanje, pretovar robe, lokalna distribucija.